27.8.07

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!

Αυτή ήταν η κατάσταση σε όλα τα Βαλκάνια τις τελευταίες μέρες. Παντού φωτιές! Η κρατική και πρωθυπουργική ανικανότητα όμως επέτρεψε τις δικές μας να εξελιχθούν σε ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…
ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ…
ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ…
ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ…

ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ…
ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ…
ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ …

ΤΟΥΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ! ΑΓΑΝΑΚΤΟΥΜΕ! ΕΞΟΡΓΙΖΟΜΑΣΤΕ! ΠΕΝΘΟΥΜΕ!!!!!!!

Το Σύνταγμα
· 'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)
1. O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
· 'Αρθρο 17 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)
1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
· Αρθρο 24 - (Προστασία του περιβάλλοντος)
**1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέω- ση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.
· Αρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
· Αρθρο 82 - (Κυβέρνηση Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής)
1. H Kυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Xώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων.
· Αρθρο 85 - (Ευθύνη των Υπουργών)
Tα μέλη του Yπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι Yφυπουργοί είναι συλλογικώς υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Kυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για την ευθύνη των Yπουργών. Σε καμία περίπτωση η έγγραφη ή προφορική εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν απαλλάσσει τους Yπουργούς και τους Yφυπουργούς από την ευθύνη τους.

ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΡΕ ΚΑΘΙΚΙΑ!?!??!?!?

Δεν υπάρχουν σχόλια: